Nošení dříví do lesa, ale mě se tuhle „novinku“ povedlo úspěšně minout. Starší verze Prototype (<1.6) neumožňovaly registrovat událost pro načtení DOM stromu dokumentu ($(document).ready() známé z jQuery) a uměly pouze Event.observe(window, ‘load’, function(){ … }), což je prakticky synonymum pro onload událost prvku body. Nevýhoda obou přístupů je stejná – čeká se i na obrázky. To je ale pro spoustu činností zbytečně pozdě, namátkou třeba pro registraci AJAXových volání. Od verze 1.6 je tedy možné používat konstrukci Event.observe(document, ‘dom:loaded’, function(){ … }).

Komentáře jsou uzavřeny.